Benvinguts al blog de la Societat de Pescadors Esportius de l'Alt Empordà

Blog de la Societat de Pescadors Esportius de l'Alt Empordà

dijous, 14 de març de 2013

Ordre de vedes 2013

Us informem que acaba de sortir publicada al DOGC la Resolució AAM/506/2013, de 7 de març, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l’activitat de la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2013.

Novetats en la normativa de pesca per la temporada 2013


Expedició de permisos de pesca: s’elimina la opció telefònica del 012.
Enguany es poden obtenir els permisos:
-       Per Internet (Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya)
Presencialment a qualsevol Oficina Comarcal o Servei Territorial del Departament d’Agricultura,Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
-    En alguns bars i altres establiments, principalment en aigües d’alta muntanya i zona de salmònids

Períodes hàbils:       baixa muntanya amb mort (16/03 a 01/09)
                               baixa muntanya sense mort (16/03 a 30/09)
                               alta muntanya (11/05 a 30/09)

Als intensius es pescarà sense mort del 30 de setembre al 28 de febrer, ambdós inclosos (possibilitat de restringir-ho més en el PTGP).

El permís per a les ZPC NR-09 (embassament de Canelles), NR-10 (embassament de Santa Anna) i EB-01 (embassament de Ribarroja i Flix) habilita per a pescar només en aigües catalanes, tan des de la riba com des d’embarcació.

S’estableix un període transitori d’un any des de la publicació de la resolució per tal de substituir les soles de feltre per altres de materials que assequin ràpid, tals com les soles de goma, amb tacs antilliscants o altres similars que apareguin en el mercat, per tal d’evitar la propagació del musclo zebrat i l’aparició d’altres espècies que puguin posar en risc l’estabilitat dels ecosistemes fluvials catalans.

Annex 1. Classificació de les masses d’aigua
-       Es puja el límit d’aigües de salmònids del riu Segre fins a la confluència amb el riu de Fontanet (el 2012 estava ubicat al pont d’espia).
-       El riu de Perles passa a ser aigües de salmònids.

Annex 3. Refugis de pesca
-       Es crea un refugi al riu Gaià, des de la desembocadura al mar fins a la capçalera, inclosos els torrents.

Annex 4. Zones lliures sense mort
-       ZLLSM-GA-01: s’elimina i es passa a refugi de pesca.
-       ZLLSM-SE-26: al passar a aigües de ciprínids, el període hàbil passa a ser tot l’any, els esquers permesos són els de qualsevol altra ZLLSM de ciprínids, i ja no és obligatori l’ús del salabre.
-       ZLLSM-SE-27: al passar a aigües de salmònids, el període hàbil passa a ser el de baixa muntanya sense mort, els esquers permesos es restringeixen a la mosca i buldau amb 2 mosques sense arponet i passa a ser obligatori l’ús del salabre.
-       Es crea la ZLLSM-LL-35.

Annex 5. Zones de pesca controlada
-       LL-03a i LL-03b: s’estableix el dijous com a dia de descans.
-       NP-02a, NP-02b, NR-13a, NR-13b, NR-14a, NR-14a: el període hàbil passa a ser del 23/03 al 03/11.
-       NP-02b: es prohibeix l’ús de “patos” fora la zona d’embarcacions.
-       NR-12a: la truita comuna s’ha de pescar sense mort.
-       SE-12a: canvia el límit superior, passant a ser la presa de l’embassament de Rialb.
-       TE-02: s’allarga el límit superior fins a les capçaleres del riu Freser i del torrent de Coma de Vaca.
-       TE-03: s’allarga el límit superior fins a les capçaleres del torrent de Finestrelles, del torrent de Coma d'Eina i el torrent de Noufonts
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=630958&language=ca_ES&newLang=ca_ES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada